Címlap Tanácsadás Tanácsadási szolgáltatások

HACCP

HACCP dokumentumok készítése, aktualizálása és szolgáltatás nyújtása

 • HACCP dokumentáció (CCP (kritikus) pontok, intézkedések, technológiai leírás, anyagmozgatási és technológiai leírás, takarítási terv)
 • HACCP oktatás
 • HACCP tanácsadás
 • Időszakos ellenőrzések
 • Hatósági kapcsolattartás

FacebookIWIWTwitterGoogle bookmark

Tűzvédelem

Tűzvédelmi szaktevékenység végzése a jogszabályban előírt végzettséggel rendelkező munkatársakkal.

Tűzvédelmi tevékenységek és dokumentumok készítése, aktualizálása:

 • Tűzvédelmi szabályzat
 • Tűzvédelmi oktatás és tematika
 • Tűzriadó terv
 • Tűzvédelmi villamos szabványossági felülvizsgálatok
 • Időszakos ellenőrzések
 • Hatósági kapcsolattartás

FacebookIWIWTwitterGoogle bookmark

Munkavédelem

Munkavédelmi szaktevékenység végzése a jogszabályban előírt végzettséggel (munkavédelmi technikus, szakmérnök) rendelkező munkatársakkal.

Munkavédelmi tevékenységek és dokumentumok készítése:

 • Munkavédelmi szabályzat
 • Munkavédelmi oktatás és tematika
 • Kockázatértékelés (Munkahelyi, Kémiai, Legionella kockázatértékelés)
 • Egyéni védőeszközök juttatási rendje
 • Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
 • Villamos biztonsági és érintésvédelmi felülvizsgálatok
 • Veszélyes gépek üzembe helyezése
 • Időszakos biztonsági felülvizsgálat
 • Munkavédelmi üzembe helyezés
 • Mentési terv
 • Súlyos munkabalesetek kivizsgálása
 • Időszakos helyszíni bejárások

FacebookIWIWTwitterGoogle bookmark

Minőségirányítási rendszer - MIR

MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kiépítése.

Egy szervezet üzleti sikere attól függ, hogy mennyire képes pontosan felmérni vevői jelenlegi és jövőben várható igényeit, valamint ki tudja-e elégíteni a vevői és a termékre, szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi követelményeket és elvárásokat.   Az MSZ EN ISO 9001: 2015 szabvány a szervezet irányítási rendszerére vonatkozóan, olyan követelményeket tartalmaz, amelyek teljesítése esetén a szervezet a vevői elégedettség és annak folyamatos növelése révén, eredményes és hatékony működés mellett, eléri kitűzött üzleti céljait.

Szervezetten és átláthatóan biztosítja a szervezet céljainak megvalósításához szükséges folyamatokat és erőforrásokat. Képes folyamatosan fejleszteni irányítási rendszerét.

Az MSZ EN ISO 9001: 2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer mindenféle típusú és méretű szervezetnél bevezethető és működtethető a követelmények testre szabott értelmezésével és alkalmazásával.

Bővebben...

FacebookIWIWTwitterGoogle bookmark

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere - MEBIR

MSZ ISO 45001:2018 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR).

A munkahelyi balesetek, egészségügyi károsodások az emberi tényezőn kívül tetemes költségeket is jelentenek az egyéneknek, a munkaadóknak és szélesebb értelemben véve az egész társadalomnak. A hatékony MEBIR ezen költségek csökkentése mellett vállalati sikereket is eredményez.

A rendszer működtetésének eredményeként a szervezet módszeresen közelíti meg a veszélyek felismerését, valamint a munkahelyi kockázatok kiértékelését és kézben tartását. A szervezet a rendszer működtetésével megfelelően gondoskodik a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kialakításáról és rendszeres ellenőrzéséről, a dolgozók pedig ismerik kötelezettségeiket, betartják a munkavégzés szabályait. A hatékony MEB irányítási rendszer jellemzői elválaszthatatlanok az ésszerű irányítási gyakorlatoktól, ezért célszerű az általános irányítási rendszerbe beépíteni, integrálni.

Bővebben...

FacebookIWIWTwitterGoogle bookmark

Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer - EMAS

Az Európai Parlament és Tanács 761/2001 számú rendelete a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi irányítási és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről.

Az EMAS egy környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer, mely önkéntes részvételen alapul az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Övezetben működő szervezetek számára. A környezettudatos vállalatirányítás egyik eszköze, mely tartalmazza az ISO 14001:2015 szabvány szerint kialakított környezetközpontú irányítási rendszer követelményeit, emellett azonban további követelményeket támaszt.

Bővebben...

FacebookIWIWTwitterGoogle bookmark

Környezetközpontú irányítási rendszer - KIR

MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése.

A szervezetek egyre fokozottabb figyelmet fordítanak a környezettel kapcsolatos kérdésekre és a fenntartható fejlődésre. Egyre inkább törekednek ésszerű környezetkímélő működést bevezetni és ennek meglétét bizonyítani, tevékenységüknek, termékeiknek és szolgáltatásaiknak környezeti hatásait szabályozott keretek között tartani.
A környezettudatos működést, az egyre szigorodó jogi szabályozásnak való megfelelést, a kitűzött környezeti és gazdasági célok elérését az  MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány követelményeinek megfelelően kiépített és működtetett KIR biztosíthatja.

 

Bővebben...

FacebookIWIWTwitterGoogle bookmark

Irányítási rendszerek integrálása

Az integrált rendszer struktúráját az ISO 9001:2015 minőségirányítási követelményszabvány határozza meg, amely folyamatközpontúsága révén keretet ad valamennyi alrendszer integrálására. A folyamatmodell alapján építkező szabvány filozófiája, felépítése lehetőséget teremt arra, hogy a vezetőség által megfogalmazott valamennyi célkitűzés az erőforrások biztosításával, a folyamatok szabályozott működtetésén és felügyeletén keresztül megvalósulhasson, valamint a folyamatos fejlődés és az üzleti kiválóság irányába mutasson.

Bővebben...

FacebookIWIWTwitterGoogle bookmark